Sticker #21 from set of Olya
VK sticker Olya 21
Sticker sizes: 512x512px
Filesize: 9Kb
Share this sticker

Other VK stickers from Olya pack